Sigorta ile ilgili akla gelebilecek sorular, cevapları ve genel prensipler..

Sıkça Sorulan Sorular


Sigorta branşları için geçerli olan ve ülkemiz sigorta yasa ve mevzuatına da uyan ana prensipleri genel anlamda şu şekilde sıralayabiliriz:
 
 
1- Mutlak İyi Niyet Prensibi: 
 
Sigorta sözleşmesinde sigortalının beyanı esastır. Sigortalı / sigorta ettiren, teminat altına aldığı nesneye ilişkin tüm bilgileri doğru olarak vermek; aynı şekilde sözleşmeye aracılık eden kişi de neyi, ne şartlar altında sigortaladığı konusunda doğru ve gerçek bilgileri sigortalıya bildirmek zorundadır.
 
 
2- Sigortalanabilir Menfaat Prensibi: 
 
Sigorta ettiren bir nesneyi sigortalarken, mutlaka onun sahibi olması gerekmez; üzerinde menfaati bulunması yeterlidir.
 
Örneğin;
 
a- Birkişi sahibi bulunduğu binayı sigorta ettirebilir. (Mal sahibi sıfatı ile sigorta)
b- Bir bina bankaya teminat olarak gösterilerek (ipotek) kredi kullanılıyorsa, banka bu binanın sahibi olmamasına karşın, üzerinde ipotek hakkından doğan menfaati bulunmaktadır ve banka bu binayı sigorta ettirebilir. (Dain-i mürtehin sıfatı ile sigorta) 
 
3- Tazminat Prensibi: 
 
Sigortalının, hasar olduğunda zararının karşılanması, sözleşme gereğidir. Bu zararın giderilmesi nakden ödeme şeklinde olabileceği gibi, onarımını üstlenme veya yerine yenisini verme şeklinde de olabilir.
 
Nakden ödeme haricindeki seçenekler, sigortalının ve sigortacının mutabık kalması halinde olabilir. 
 
4- Yakın Neden Prensibi: 
 
Bir hasarın tazmin edilebilmesi için, o hasarın poliçede alınmış ve genel / özel şartlarda belirtilen teminat kapsamına en yakın nedenden ileri gelmesi gerekir.
 
Örneğin; hırsızlık teminatı verilmiş bir yerde hırsızın kapıyı kırması ve hiçbir şey çalamadan kaçması halinde, kapının hasarı da bu poliçe ile ödenecektir. Çünkü hasarın yakın nedeni çalma durumu gerçekleşmemiş olmasına rağmen, hırsızlık olayıdır. 
 
5- Rücu Prensibi: 
 
Sigortalının uğradığı zararda eğer üçüncü kişilerin kusuru varsa, sigorta şirketi sigortalısına zararı ödedikten sonra, kusurlu taraftan kusuru oranında bu hasarı talep (Rücu) eder. Böylelikle sigortalı hem sigorta şirketinden, hem de kendisine zarar veren kusurlu taraftan tazminat alarak, haksız kazanç sağlamamış olur.
 
Burada sigorta şirketi sigortalısının talep edebileceği tazminatı almak üzere sigortalısının yerine geçerek, onun yetkilerini kendi devraldığından bu prensip "Halefiyet Prensibi" olarak da ifade edilmektedir.
 
SİGORTA İŞLEMLERİNDE GENEL BİLGİLER
 
*TRAFİK SİGORTASI (KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI) POLİÇESİNİ NEREDE YAPTIRABİLİRİM?
Öncelikle tüm sigorta acentelerinde, sigorta şirketlerinin merkez veya şubelerinde bu poliçeyi yaptırabilirsiniz.
 
* TRAFİK SİGORTASI POLİÇENİZ VAR MI?
Lütfen hemen araç ruhsatınızın içine bakınız. Poliçeniz var ise hemen vade bitim tarihini kontrol ediniz, eğer poliçenizin vadesi devam ediyorsa, poliçe bitim tarihini vadesinde size hatırlatılması için web sitemizin talepleriniz bölümünden bize bildirebilirsiniz.
 
 
*TRAFİK SİGORTA (KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI) POLİÇESİ  VADE BİTİMİNDE MUTLAKA AYNI GÜN YENİLENMELİ MİDİR? 
Maddi manevi kayba uğramamak için mutlaka poliçenizin bitim gününde yenileyiniz.
 
* TRAFİK POLİÇESİNİN YENİLENMEMESİ HALİNDE NE OLUR?
Öncelikle poliçenin üstlendiği risklere karşı doğacak zararlardan siz sorumlu olursunuz. Bir aradan sonra yenilenmesi durumunda ise gecikme sürprimi uygulanacaktır.
Bir trafik kontrolünde eğer poliçenizin bittiği gün yenilenmediği tespit edilir ise öncelikle trafikten men cezası ve ilaveten maddi cezaya da tabi olursunuz. 
 
* BİR KAZA SONRASINDA TRAFİK SİGORTA POLİÇEM BENİM ARACIMIN HASARINI ÖDER Mİ?
Hayır, sizin aracınız ile ilgili herhangi bir hasarı ödemez. Sizin aracınızın hasarını var ise kasko poliçeniz öder. 
 
* TRAFİK SİGORTASI HANGİ HALLERDE TAZMİNAT ÖDER?
Bir kaza sonrasında, taraflar arasında tutulan kaza tespit tutanağındaki kusur dikkate alınarak; üçüncü şahıslara (karşı tarafa) verilen maddi ve manevi zararların güvencesi olup teminatlatrı çerçevesinde tazminat öder. Ancak yaralanmalı, ölümlü, sürücülerden birinin alkollü olması halinde veya çoklu kazalar ile resmi araçlarla olan kazalarda polis veya jandarmanın tuttuğu tutanak ile bu tutanakta belirtilen kusur oranı nispetinde tazmin eder. 
 
* TRAFİK SİGORTASI HANGİ HALLERDE TAZMİNAT ÖDEMEZ?
Bir kazada söz konusu sürücünün kusursuz olması halinde, karşı tarafa poliçeden bir tazminat ödenmez. 
 
* ALKOLLÜ BİR SÜRÜCÜNÜN SEBEBİYET VERDİĞİ KAZADA, MAĞDUR OLAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN DURUMU NE OLUR?
Bir kaza sonrasında sürücünün alkollü olması veya sürücü belgesinin yetersiz veya hiç olmaması, trafik poliçesinin üçüncü şahıslara tazminat ödenmesini engellemez. Böyle bir durumda üçüncü şahıslara tazminat ödenir, ancak daha sonra kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın sahibine ve sürücüsüne rücu edilir.  
 
* BİR KAZA SONRASINDA NE YAPMAMIZ GEREKİR?
 
- Öncelikle sakin olunması gerekir. 
- Eğer imkanınız olur ise Sigorta Acentenizi aramanız doğru olur.
- Kaza yapan taşıt veya taşıtlar eğer mümkünse yerinden oynatılmadan fotoğraf  
 çekilmelidir. 
- Eğer yaralanmalı bir kaza değilse karşılıklı anlaşarak kaza tespit tutanağı tutulmalıdır. 
- Yaralanmalı bir kaza ise, hemen polis veya jandarmadan yardım istenmelidir. 
- Polisin veya jandarmanın tuttuğu kaza tespit tutanağı ve alkol muayene raporunun 
 ilgili makamdan, mutlaka aslı gibidir kaşeli olarak alınmalıdır. 
- Araç en yakın bir tamirciye veya servise çektirilir veya götürülür. 
 
* BİR KAZA SONRASINDA HAKSIZ OLMAM HALİNDE ZARARIMI KİM KARŞILAR?
Böyle bir durumda zararınızın karşılanabilmesi için öncelikle taşıtınızın mutlaka kasko sigortası olması gerekir. Bu sigortanız tüm zararınızı, bütün yasal şartları yerine getirmeniz koşuluyla ödemeyi taahhüt eder.
 
 
* HASARIN ZARAR TESPİTİNİ KİM YAPAR? 
Bağımsız olarak çalışan ve sigorta şirketleri ile bir bağı olmayan sigorta eksperleri tarafından yapılır.
 
* HASARIN ÖDENMESİNİN BELİRLİ BİR SÜRESİ VAR MIDIR?
5684 Sayılı Sigortacılık Kanununda, hasar dosyasının tamamlanmasından sonra makul bir sürede sigorta şirketleri hasarı öder, der.
 
Ancak bu makul sürenin sigortalının zararına çalışmaması gerekir.
 
* HER İSTEYEN KİŞİ SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRABİLİR Mİ?
Genel olarak bu sorunun yanıtı evettir. Ancak sigortalanmayı düşünen kişinin öncelikle ciddi bir rahatsızlık geçirmemiş olup, sağlıklı olması ve 64 yaşından gün almamış olması şarttır. 
Yukarıdaki akla ilk gelen sıkça sorulan sorulardan ve prensiplerden başka sorunuz veya sorununuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz..